Recruitment, een strategisch onderdeel van de organisatie

Recruitment is veranderd! 

Hoe sluiten we beter aan op de arbeidsmarkt en trekken we nieuwe medewerkers aan.

Meer van hetzelfde werkt niet meer

Leer hoe je met nieuwe business modellen en anders denken opnieuw talenten aan je kunt binden

Management van piketpalen naar flexibel en met de klant ontwikkelen

Tot voor kort werd het als cruciaal beschouwd dat het management van iedere onderneming zich vooral bezig hield met het maken van plannen. Deze werden op hoofdlijnen uitgewerkt voor 3 jaar, strategie, in meer detail voor komende jaren en op detail voor het lopende jaar. 

Sinds het verschijnen van het Business model canvas van Alexander Osterwalder is er veel veranderd. Management wordt nu vooral geleerd om samen met de klant in kaart te brengen welke waarde de onderneming levert aan die klant en hoe de onderneming dit weet te leveren. 

De aandacht is verschoven van lange termijn piketpalen zetten en alles zetten op het halen van deze doelstelling naar “hoe richten wij onze onderneming in zodat wij de markt kunnen blijven volgen“. Hoe blijven we op de hoogte en welke middelen en activiteiten hebben we nodig om te blijven bestaan?

Business model canvas van Alexander Osterwalder

Is er een probleem?

In deze verschuiving naar flexibel werken is er veel mee verandert. Kijk naar het gebruik van internet, socialmedia, advertenties, maar ook naar de manier waarop we in ondernemingen werken. Er is een veel meer naar buiten gerichte attitude ontstaan. De muren van de onderneming worden langzaam afgebroken en de houding naar de buitenwereld is veel transparanter geworden. We zien dit de afgelopen 10 jaar in Nederland plaatsvinden.

Wat hierin geheel is achtergebleven is de relatie met de medewerker die al of niet in dienst is. Wat ik hiermee bedoel is, dat de relatie van de medewerker veel lossen van de onderneming is komen te staan zonder dat de bedrijfsmodellen daarop zijn aangepast. Dit geeft veel wrijving tussen medewerker, de arbeidsmarkt en de overheid. Geen van allen hebben tot op heden een passende oplossing gevonden. Maar waar proberen ze een oplossing voor te vinden? 

Probleem in perspectief plaatsen

Dat hangt heel erg af vanuit welk perspectief je de arbeidsmarkt bekijkt.

Als je dat vanuit een overheid doet, dan heeft die een structuur met bijbehorende taken, bevoegdheden en middelen om te sturen en te ondersteunen. Echter deze zijn geheel afgestemd op een arbeidsmarkt en bedrijfsmodellen van 10 jaar terug.

Eigenlijk is daar de afgelopen 20 jaar niet veel aan veranderd. Het poldermodel gaat ervan uit dat er medewerkers zijn, verzekeraars, vakbonden en werkgevers. Die moeten ervoor zorgen dat de medewerker krijgt wat deze nodig heeft. De zeggenschap van de medewerker is daarin geregeld.

Echter nu de communicatie middelen zijn veranderd, is deze structuur niet langer houdbaar.

Medewerkers zijn in staat om zelf alles te regelen en zelf te kijken waar, wanneer en hoe ze aan het werk gaan. Welke bijdrage zij  aan de maatschappij willen en kunnen leveren.

Verder is er een krapte op de arbeidsmarkt ontstaan die de medewerker de mogelijkheid geeft om te kiezen. Iets waar de oude modellen geheel niet mee om kunnen gaan. Er is een projectmarkt (gig economy) ontstaan waarin iedereen, van jong tot oud, aan deel kan nemen. Geheel buiten de bestaande conservatieve structuren om.

Via kanalen zoals bijvoorbeeld Fiver kan iedereen werk verrichten voor iedereen. Zonder vakbond, verzekeraar noch overheid die daar iets mee te maken hebben. Een rechtstreekse relatie tussen opdrachtgever en uitvoerder wordt meer en meer de geëigende manier van werken.

Maar welk probleem is er dan?

Dus welk probleem proberen we op te lossen?
Dat is simpel.

Hoe vinden we elkaar in een digitaal moeras en
hoe weten we van elkaar dat we samen willen en kunnen werken?

Inzicht verkrijgen met het Employee Business Canvas

We hebben de afgelopen 10 jaar gezien hoe bedrijven veranderde van opgesloten ontwikkelaars, die na lang werken naar buiten kwamen met hun product tot continu samen met de klant doorontwikkelende ondernemingen van diensten en producten. Het buzz woord “agile” is nog niet gevallen, maar bij dezen.

De kennis die in deze periode is opgedaan is verwerkt in een andere benadering van de arbeidsmarkt. Werving & selectie, recruitment is veranderd van het vinden van de juiste skills tot het aansluiten van gelijkgestemden. Dit wil niet zeggen dat we een eenheidsworst moeten maken. We zijn op zoek naar mensen met dezelfde drive, purpose, doelen in het leven. Maar hoe doe je dat?

Daar hebben wij het Employee Business Canvas voor gemaakt. Dit canvas voorziet in deze behoefte. Op dezelfde manier waarop het Business model canvas van Alexander Osterwalder helder weergeeft hoe een onderneming in elkaar zit en welke waarde de onderneming levert aan de klanten geeft het Talen Business Canvas (EBC) dit weer ten aanzien van de medewerkers.

In het kort wil dit zeggen dat ondernemingen niet alleen producten en diensten verkopen aan klanten, maar ook banen aan medewerkers. Wat, banen verkopen? Is de medewerker dan een klant? Hoe zit dat? Waarom?

Verwarring alom.

De verwarring snappen we. Daar hadden we in het begin ook last van. Zodra we iemand een klant noemen dan gaan we ervan uit dat we een dienst of product verkopen in een markt van consumenten en andere ondernemingen. 

Daarom is het heel belangrijk dat we eerst wat dieper ingaan op: wat is een klant? Volgens Alexander Osterwalder is een klant iemand die waarde ondervindt van een dienst of product dat je levert. Mocht je hier meer over willen weten dan is dit filmpje heel verhelderend. Een klant is voor ons niet zo belangrijk. Het gaat om klantsegmenten. Dat is een verzameling van klanten die met dezelfde problemen kampen en waarvoor de onderneming een oplossing kan bieden. Die oplossing noemen we de waarde propositie. We gaan nu niet dieper in op het Business model canvas en Value proposition canvas van Alexander Osterwalder omdat daarover al veel op internet is te vinden.

Wij duiken hier dieper op in; de medewerker als klant. Ook hier is de medewerker niet het belangrijkste, maar de segmenten die we  onderscheiden. We kijken dus niet naar geslacht, leeftijd of skills, maar naar de drijfveren die medewerkers hebben en welke clustering we kunnen maken. 

Employee Business canvas van Felix Community

Het Employee Business Canvas geeft inzichten die je nodig hebt om Recruitment op een strategische positie in de onderneming te plaatsen en voorbereid te zijn op de nieuwe economie, zoals de Gig economy.